info@jeroenvangorp.be - 0456/64.50.80

Wat is een EPC?

EPC voor een residentiële eenheid

EPC is de afkorting van energieprestatiecertificaat. Een EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is. Een residentiële eenheid is bijvoorbeeld een woning, appartement of een collectief woongebouw, zoals een studentenhuis.
Het EPC dient om mogelijke kopers of huurders te informeren. Maar het EPC is soms ook nodig om te bewijzen dat u in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Of om aan te tonen dat uw woning of appartement voldoende gerenoveerd is.

OP DEZE PAGINA

 • Voorwaarden
 • Procedure
 • Bedrag
 • Publicaties
 • Veelgestelde vragen
 • Ook interessant

Voorwaarden

 • Hoe een EPC er sinds 2019 uitziet, kunt u zien in dit voorbeeld 'EPC Residentiële eenheid'(PDF bestand opent in nieuw venster).
  • EPC's die afgeleverd zijn vóór 2019 hebben als titel 'Energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie'.
  • Sinds 2019 wordt de energiezuinigheid weergegeven met een EPC-label. Dit label gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).
  • Op het EPC staat ook de energiescore van de wooneenheid in kWh/(m² jaar) (kilowattuur per vierkante meter jaar). Hoe lager die energiescore, hoe energiezuiniger de wooneenheid is.
  • In het EPC staan ook aanbevelingen over hoe de wooneenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw.
 • Een EPC wordt opgemaakt per residentiële gebouweenheid
 • Een wooneenheid beschikt over
  • de nodige woonvoorzieningen om autonoom te kunnen functioneren, zoals een woonruimte, een eigen toilet, een eigen bad of douche, een eigen keuken of kitchenette
  • en een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte (nieuwe voorwaarde sinds 1-6-2020).
 • Een EPC moet worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A.
 • Een EPC is 10 jaar geldig. Bij verkoop zijn sinds 2022 enkel EPC's geldig die opgemaakt zijn vanaf 2019.
  Het EPC vervalt
  • als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd
   of
  • als een nieuw EPC is ingediend.

Situaties waarin een EPC voor een residentiële eenheid nodig is

 • U hebt dit EPC (of een geldig EPC Bouw) nodig als u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stelt, maar ook als u verkoopt zonder enige vorm van publicatie (sinds 1 april 2022).
  Sinds 2022 kunt u bij verkoop enkel EPC's gebruiken die werden opgemaakt na 2019. Dit nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen.
 • Wie een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar renoveert, kan in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie en/of renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop. U moet de slechte of verbeterde energieprestatie telkens bewijzen met een EPC.
 • Sinds 2023 geldt er na aankoop (of andere 'overdracht(open definitie)') een renovatieverplichting voor gebouwen met een slechte energieprestatie. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. U zult een EPC moeten laten maken om de renovatie te bewijzen.
 • Sinds 1 oktober 2022 werden de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen 'bevroren'. Dit geldt voor 1 jaar. Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. 

Procedure

 • Het EPC moet opgemaakt worden door een energiedeskundige type A
 • De energiedeskundige
  • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek 
  • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie ...
  • gebruikt een softwareprogramma van de overheid.
 • De energiedeskundige maakt ook gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Op de aanstiplijst(Word bestand) (of aanstiplijst(PDF bestand opent in nieuw venster)) staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt.
 • De opmaak van een EPC duurt meestal ongeveer een halve dag.


EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,...) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren.

Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

OP DEZE PAGINA

 • Voorwaarden
 • Procedure
 • Bedrag
 • Wetgeving
 • Publicaties
 • Veelgestelde vragen
 • Ook interessant

Voorwaarden

 • Het EPC van de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw (EPC GD) is verplicht voor álle appartementsgebouwen, want alle appartementsgebouwen hebben gemeenschappelijke delen.
  • Het gaat niet enkel om appartementsgebouwen met gemeenschappelijke ruimten zoals een traphal.
  • Zowel appartementsgebouwen met 1 eigenaar als met meerdere eigenaars vallen onder deze verplichting.
 • Wat zijn de gemeenschappelijke delen? In een appartementsgebouw zijn er vloeren, muren, daken, collectieve installaties en openingen in de gemeenschappelijke ruimten die door één eigenaar, of vaak door meerdere eigenaars samen, beheerd worden. In het geval van meerdere eigenaars moeten zij samen beslissen over de renovatie van deze gemeenschappelijke delen.
 • Doel van het EPC GD
  • Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC GD) geeft aan de eigenaar(s) inzicht over de energetische prestaties van deze gemeenschappelijk beheerde delen (= het gebouw) en geeft ook aan hoe de eigenaar(s) die prestaties kan/kunnen verbeteren.
  • De informatie uit het EPC GD wordt automatisch gebruikt bij de opmaak van de EPC's van de eenheden (appartementen, winkel, kantoor, ... ) in het gebouw. De correctheid van het EPC GD heeft dus rechtstreeks invloed op de kwaliteit en op het energielabel van de EPC's van de eenheden in het gebouw.
 • Hoe een EPC GD eruitziet, kunt u zien in dit voorbeeld EPC-GD(PDF bestand opent in nieuw venster). Meer details over de inhoud van dit EPC? Zie: Uitleg bij de onderdelen van het EPC Gemeenschappelijke Delen.
 • Het kan voorkomen dat het EPC Gemeenschappelijke Delen geen adres heeft maar enkel een certificaatnummer, bijvoorbeeld wanneer de gemeente geen apart adres heeft toegekend aan de gemeenschappelijk beheerde delen.
 • Wanneer moet het EPC GD aanwezig zijn? In het tabelletje hieronder ziet u dat het aantal aanwezige gebouweenheden bepaalt wanneer het EPC GD ten laatste aanwezig moet zijn.
  Onder 'gebouweenheden' worden zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, medische praktijken, kantoren,...). Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw dient steeds gekeken te worden naar de feitelijke toestand. Deze kan mogelijk verschillen van de vergunde situatie.
 • Appartementsgebouw met Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn
  15 of meer gebouweenheden 1-1-2022
  5 t.e.m. 14 gebouweenheden 1-1-2023
  2 wooneenheden t.e.m. 4 gebouweenheden 1-1-2024
 • De info uit het EPC GD wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een residentiële eenheid wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.
 • Het EPC GD wordt opgemaakt per gebouw. Wat een gebouw is staat los van de
  • eigendomsstructuur of VME-structuur
  • adresgegevens. Een gebouw kan meerdere huisnummers hebben (bijvoorbeeld bij meerdere ingangen) of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw).
 • De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister en kan opgezocht worden in de basiskaart GRB van geopunt.be.
  Meer info: Gebouwenregister (op EPC-pedia voor professionelen).
 • Bij nieuwbouwappartementen moet dit EPC voor gemeenschappelijke delen uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het krijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning beschikbaar zijn.
 • Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder 'nieuwbouw'.
  • Het 'EPC Gemeenschappelijke delen' is maximaal 10 jaar geldig, maar vervalt als een energetische renovatie werd uitgevoerd:
   • zodra minstens 15% van de gebouwschil wordt vervangen of (bij-)geïsoleerd (vloer, gevels, daken, vensters, deuren,..)
   • of als collectieve installaties (ook zonne-energie) vervangen of nieuw geplaatst worden (Wordt enkel een omvormer vervangen? Dan is er geen update van het EPC nodig.)
   • of als een nieuw EPC is ingediend.
    Werden er energiebesparende werken uitgevoerd, dan moet het 'EPC Gemeenschappelijke delen' dus geactualiseerd worden, omdat het gebruikt wordt voor de EPC's bij verkoop of verhuur van de appartementen, kantoortjes, medische praktijken en winkels in het gebouw.

Procedure

 • De gebouwbeheerder (syndicus)
  • informeert de vereniging van mede-eigenaars (VME) over de verplichting dat een EPC Gemeenschappelijke delen moet aanwezig zijn,
  • verzamelt alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties,.. en informatie over het gebouw.
   Deze stap is essentieel om tot een correct en volledig EPC GD te komen. Het EPC GD bepaalt immers de EPC's van alle eenheden in het gebouw: bij een onvolledig EP GD kunnen de EPC's van de eenheden niet opgemaakt worden; bij een foutief EPC GD zullen alle EPC's van de eenheden in het gebouw fouten bevatten.
  • organiseert de toegang tot het stooklokaal, het dak, het gebouw (en de gebouweenheden) voor de energiedeskundige.
 • De eigenaar van het gebouw of de vereniging van mede-eigenaars (vertegenwoordigd door de syndicus) stelt een energiedeskundige type A(opent in nieuw venster) aan.
 • De aangestelde energiedeskundige type A krijgt tijdens een plaatsbezoek bewijsstukken, informatie en toegang tot het gebouw (en de gebouweenheden). De energiedeskundige onderzoekt de gemeenschappelijke ruimtes en collectieve installaties. De energiedeskundige verzamelt zo gegevens over de
  • energiezuinigheid van het gebouw (bijv. dak, buitenmuren, vloer, vensters, deuren, verlichting, tussenvloeren, binnenmuren)
  • collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water in het stooklokaal
  • installaties voor zonne-energie.
  • Voor alle details over het plaatsbezoek, zie: Plaatsbezoek energiedeskundige (op EPC-pedia).
 • De energiedeskundige bezorgt het 'EPC Gemeenschappelijke delen' aan de aanvrager, dit wil zeggen de eigenaar van het gebouw of de VME.
  Het is aan te raden om de aanbevelingen samen met de eigenaar of de VME en de gebouwbeheerder te overlopen.
 • Wie eigenaar is van een appartement of van een kleine niet-residentiële eenheid in een appartementsgebouw moet een kopie van het EPC van de gemeenschappelijke delen aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder tonen.
 • Bij verkoop wordt het EPC van het appartementsgebouw samen met het EPC van de gebouweenheid overgedragen aan de nieuwe eigenaar(s).