info@jeroenvangorp.be - 0456/64.50.80

Mijn diensten

EPC attest


Situaties waarin een EPC voor een residentiële eenheid nodig is


U hebt dit EPC (of een geldig EPC Bouw) nodig als u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stelt, maar ook als u verkoopt zonder enige vorm van publicatie (sinds 1 april 2022). Sinds 2022 kunt u bij verkoop enkel EPC's gebruiken die werden opgemaakt na 2019. Dit nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen. Wie een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar renoveert, kan in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie en/of renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop. U moet de slechte of verbeterde energieprestatie telkens bewijzen met een EPC. Sinds 2023 geldt er na aankoop (of andere 'overdracht(open definitie)') een renovatieverplichting voor gebouwen met een slechte energieprestatie. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. U zult een EPC moeten laten maken om de renovatie te bewijzen. Sinds 1 oktober 2022 werden de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen 'bevroren'. Dit geldt voor 1 jaar. Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. 

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,...) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Asbestattest

Het asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

- welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten

- wat de staat is van het asbest;

- en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.


Heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als:

- u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement)

- en het gebouw(deel) is gebouwd voor 2001,

- en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is

- en het gebouw(deel) toegankelijk is,

- en u het gebouw(deel) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder).

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of u al een asbestattest nodig hebt. 

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.