info@jeroenvangorp.be - 0456/64.50.80

Mijn diensten

EPC attest


Situaties waarin een EPC voor een residentiële eenheid nodig is


U hebt dit EPC (of een geldig EPC Bouw) nodig als u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stelt, maar ook als u verkoopt zonder enige vorm van publicatie (sinds 1 april 2022). Sinds 2022 kunt u bij verkoop enkel EPC's gebruiken die werden opgemaakt na 2019. Dit nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen. Wie een woning met een slechte energieprestatie binnen de 5 jaar renoveert, kan in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie en/of renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop. U moet de slechte of verbeterde energieprestatie telkens bewijzen met een EPC. Sinds 2023 geldt er na aankoop (of andere 'overdracht(open definitie)') een renovatieverplichting voor gebouwen met een slechte energieprestatie. Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. U zult een EPC moeten laten maken om de renovatie te bewijzen. Sinds 1 oktober 2022 werden de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen 'bevroren'. Dit geldt voor 1 jaar. Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. 

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,...) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Asbestattest

Het asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

- welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten

- wat de staat is van het asbest;

- en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.


Heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als:

- u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement)

- en het gebouw(deel) is gebouwd voor 2001,

- en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is

- en het gebouw(deel) toegankelijk is,

- en u het gebouw(deel) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder).

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of u al een asbestattest nodig hebt. 

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.Het asbestattest bij mede-eigendom

Sinds november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van panden gebouwd in 2000 of eerder. Maar hoe zit dat bij gebouwen in mede-eigendom?

Dubbel asbestattest, latere deadline

De informatieplicht voor de overdracht van constructies met bouwjaar 2000 of ouder geldt sinds 23 november 2022. Voor gebouwen in mede-eigendom moeten zelfs twee asbestattesten voorgelegd worden: één voor de individuele kavel, en één voor de gemeenschappelijke delen. Deze verplichting gaat wel pas later in: op 1 januari 2025.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest wordt opgemaakt nadat een gecertificeerde asbestdeskundige een asbestinventaris heeft opgemaakt. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.

Asbestattest voor de gemeenschappelijke delen

De gemeenschappelijke delen van een gebouw in mede-eigendom worden beschouwd als een aparte gebouweenheid. Daarvoor moet een apart asbestattest opgesteld worden. Dat asbestattest komt bovenop het attest van de individuele kavel. Standaard zal een asbestdeskundige de gemeenschappelijke delen onderzoeken die toegankelijk zijn zonder via een privaat deel te moeten gaan. Eventueel kan hiervan ook worden afgeweken en worden ook de ruimtes onderzocht die enkel toegankelijk zijn via private delen.

Verplicht vanaf 1 mei 2025

Voor de gemeenschappelijke delen is het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen pas verplicht vanaf 1 mei 2025. Tot die datum moet bij een verkoop enkel een asbestattest voor de private delen overhandigd worden aan de koper.
Hoewel er tot 1 mei 2025 nog geen verplichting is voor de gemeenschappelijke delen ga je als syndicus best al proactief te werk. Wanneer een asbestdeskundige langskomt voor een asbestinventaris van een individueel appartement, laat je dan best meteen ook de gemeenschappelijke delen onderzoeken.

In een nog latere fase (vanaf 2032) zal het asbestattest verplicht zijn voor elke eigenaar van panden gebouwd voor 2001, ook zonder dat het verkocht wordt.

Wie neemt het initiatief?

De Vereniging van mede-eigenaars (VME) moet ervoor zorgen dat er een asbestattest is. Als het beheer van de gemeenschappelijke delen in handen is van een syndicus, dan is het asbestattest zijn verantwoordelijkheid. De kosten vallen evenwel ten laste van de VME.

Conclusie

Vanaf 1 mei 2025 wordt voor gebouwen in mede-eigendom een dubbel asbestattest verplicht: één voor de individuele kavels en één voor de gemeenschappelijke delen. Dit tweede asbestattest kan nu al worden opgemaakt wanneer een gecertificeerde asbestdeskundige langskomt voor een asbestinventaris van een individuele kavel.